Land
Språk

 

1. Definitioner

Följande villkor reglrerar försäljningen av produkterna på den här hemsidan av vårt företag:

ROSEFIELD watches BV
Elandsstraat 310 
1016 SG 
Amsterdam 
The Netherlands 

Registrerad på holländska handelskammaren under nummer 62124234  och med VATnummer NL8546.67.714.B01.

Hemsida: www.rosefieldwatches.com 
Kund: a natural person who is of legal age and who is not acting within the context of practising a profession or conducting a business, with whom ROSEFIELD concludes an Agreement.
Beställning: an agreement between ROSEFIELD and the customer made for the delivery of one or more products, which ROSEFIELD accepted as such.
Produkt: a ROSEFIELD product that ROSEFIELD offers on the website for sale.

 
2. TILLÄMPLIGHET

Nedan inbuder vi dig till att gå igenom villkoren som reglrerar inköpsprocessen för ROSEFIELDs produkter via www.rosefieldwatches.com. Dessa villkor gäller för alla beställ ningar som görs via hemsidan av våra kunder världen över. ROSEFIELD reserverar sig för rätten att uppdatera dessa villkor då och då. Om du har några frågor om våra villkor vänligen kontakta vår kundtjänst.


3. BESTÄLLNINGAR PÅ HEMSIDAN

3.1 Servicetillgänglighet

ROSEFIELD erbjuder gratis frakt i hela världen. Före du beställer via vår hemsida vänligen kontrollera att du uppfyller följande villkor:
- är över 16 år
- är en konsument och inte en återförsäljare

3.2 Inköpsprocess

För att handla behövs kundens personuppgifter och dessa kommer lagras i vår databas för att vi ska kunna behandla ordern. Personuppgifterna som kunden delar kommer behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
När du lägger en order kommer vi skicka ett mail för att bekräfta att beställningen har tagits emot ("Beställningsbekräftelse"). Detta betyder att avtalet att leverera har bekräftats av ROSEFIELD. Som en konsekvens av detta kommer ett kontrakt med dessa villkor att börja gälla och vara bindande mellan kunden och ROSEFIELD.
Om du inte får detta mail skulle det kunna bero på ett tillfälligt kommunikationsproblem i nätberket eller ett fel i mailadressen som har angivits. I båda fallen råder ROSEFIELD kunden att kontakta vår kundtjänst.

3.3. Vägran att acceptera order

Vi kommer att tillämpa rimliga ansträngningar för att hantera alla beställningar som kommer in till oss men vi reserverar oss rätten att inte acceptera din beställning oavsett anledning. ROSEFIELD reserverar sig också rätten att avbryta ett kontrakt om följande situationer inträffar utan krav på att kompensera kunden för några förluster andra än återbetalning av summan som betalats av kunden:

- under exeptionella omständigheter då produkten inte är tillgänglig i lager efter att vi har skickat en beställningsbekräftelse;
- våra säkerhetssystem varnar för att din order utgör misstankar om bedrägeri;
- vi har anledning att tro att kunden är under 16 år gammal;
- vi har anledning att tro att kunden är en återförsäljare;
- om det finns stavfel, fel i prisinformationen eller andra misstag i informationen som anges på hemsidan;
- vi kan inte leverera till den adress du angivit;
- en omständighet som är utom vår kontroll (se paragraf 8: "Force Majeure")

 

4. PRIS OCH BETALNING

4.1 Betlning och valuta

ROSEFIELD tillåter användare att ändra land genom att ändra flagga. Om kunden ändrar flaga kanvalutan som priserna visas i komma att ändras.

4.2. Mervärdesskatt

Alla priser på vår hemsida är de slutgiltiga priserna. De inkluderar all moms, tull och kostnader som är associerade med att transportera varorna.

4.3 Prisgaranti

ROSEFIELD är inte skyldiga att fullgöra och/eller leverera en order om det är fel i presentationen av produkten eller om det är fel i specifikationen av produkten och i) det borde vara tydligt för köparen att felet är ett stavfel eller ii) ifall det borde varit tydligt för köparen att under omständigheterna borde det inte vara rimligt att förvänta sig att produkten kan vara tillgänglig till det presenterade priset eller med den presenterade specifikationen.

4.4 Betalningsmetoder

ROSEFIELD erbjuder ett brett utbud av betalningsmetoder. Våra säkra betalningsmetoder är bland annat: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, Maestro och Paypal.
För alla betalningar med kredit- eller debitkort kommer betalningen att ske online, dvs i realtid, genom paymentsystemet för den motsvarande finansiella enheten så snart kundens uppgifter har bekräftats.

4.5 Betalningssäkerhet

För att kunna erbjuda maximal säkerhet för betalningssystemet använder ROSEFIELD säkra betalningssystem från de ledane finansiella institutionerna inom e-handel. Därför kommer alla konfidentiella uppgifter att överföras till ett krypterat format (SSL) till det motsvarande finansiella institutet.

4.6 Köpgräns

ROSEFIELD tillåter inte inköp av ROSEFIELDs produkter för vidareförsäljning. Följaktligen är det inte tillåtet att beställa mer än 9 produkter åt gången. Kunder som önskar beställa ett större antal ombeds ta kontakt med vårt supportteam på support@rosefieldwatches.com som kan assistera dig med ditt önskade köp.

 

5. LEVERANS

Leverans av varor från vår hemsida kommar att ske via posten och deras partners runt om i världen.
För att undvika leveransproblem (felaktiga adresser, ingen hemma för att ta emot paketet etc.) måste du fylla i adressformuläret korrekt och det rekommenderas att fylla i ett telefonnummer i kontaktfältet.
Så snart ordern har lämnats över till transportören kommer ROSEFIELD skicka kunden en track&tracekod som låter kunden spåra ordern från sin dator när som helst till dess att den har levererats.

5.1 LEVERANSVILLKOR

ROSEFIELD kommer att göra allt de kan för att leverera beställningen i enlighet med de förväntade leveransvillkoren till leveransadressen. Kunden bär ansvaret för att ha angivit korrekt leveransadress; om något går fel med leveransen av en order på grund av felaktigheter i leveransadressen (på grund av att kunden fyllt i fel information) kan ROSEFIELD inte hållas ansvarig för den (delvisa) förlusten av ordern. Om ROSEFIELD behöver mer information om en leveransadress kan kunden komma att kontaktas av oss för att ge mer information. En försening av leveransen kan ske om mer information behövs om leveransadressen.

Alla leveransvillkor (transporttid, leveranstid i arbetsdagar, leveransdatum etc) på hemsidan ska tolkas som uppskattade leveransvillkor och kan inte ses som slutgiltiga leveransvillkor eller garanterade leveransvillkor.

5.2 Skadad, ofullständig eller fel produkt(er)

Om en vara har levererats till kunden i ett skadat eller ofullständigt skick måste kunden informera ROSEFIELDs kundtjänst så snart som möjligt (inom 24 timmar efter mottagen order) via mail eller telefon. ROSEFIELD kommer därefter hantera ärendet; kunden måste alltid informera ROSEFIELD om detta händer och invänta vidare instruktioner från ROSEFIELDs supportteam. En kund som returnerar sin vara i den här situationen på egen bekostnad, utan att först kontakta supportteamet och invänta instruktioner, kan inte kräva kostnaderna för returtransporten från ROSEFIELD (och inte heller hålla ROSEFIELD ansvarig för returtransport som skett utan medgivande från ROSEFIELD).

Om kunden får en produkt som hen inte beställt måste kunden informera ROSEFIELD så fort som möjligt (inom 24 timmar efter det att ordern mottagits). Kunden måste arrangera returtransporten av denna produkt efter att ha fått instruktioner från ROSEFIELD och ROSEFIELD bär kostnaden för den här frakten och måste därefter arrangera leverans av den korrekta varan till kunden.

5.3 Saknade varor

Om en order som har skickat eller håller på att skickas från ROSEFIELD till kunden är försvunnen, har försvunnit, eller om kunden hävdar att hen inte har mottagit beställningen (trots information såsom track&traceinformation / transportbolagsinformation som indikerar att beställningen har levererats) kan klagoprocessen mot transportbolaget börja och resultatet av den här processen kommer inväntas innan återbetalning sker eller en ny vara skickas. Kunden måste samarbeta i klagoprocessen. Om en leverans som försvunnit är transportbolagets fel (och efter det att klagoprocessen har avslutats) kommer ROSEFIELD antingen betala tillbka pengarna till kunden eller försöka skicka den beställda varan igen.

Om en order inte har levererats till kundens leveransadressen (eller upphämtningsstället) efter 14 dagar har kunden en skyldighet att informera ROSEFIELDs supportteam via mail inom 14 dagar, alltså senast 28 dagar efter leveransdatumet.

 

6. BYTEN OCH RETURER

Alla inköp gjorda genom hemsidan www.rosefieldwaches.com kan returneras upp till 60 dagar efter att ordern har mottagits utan speciellt skäl (vänligen notera undantagsfallet: om en vara är skadad eller ickefullständig har köparen skyldighet att informera ROSEFIELDs supportteam via mail och invänta instruktioner).

Rätten att lämna tillbaka produkten gäller endast om produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som det mottogs. Kunden har bara tillåtelse att packa upp och/eller använda produkten så länge som det behövs för att bestämma om hen vill behålla varan.

Köparen är ansvarig för returtransporten av sin order och bär all risk för returtransporten. ROSEFIELD råder kunderna att använda en försäkrad transportmetod för retur av varan och att returnera den i en försluten förpackning. Om en försäkrad leverans försvinner, skadas eller om mottagandet av varan nekas (till exempel om transportören inte kan visa en giltig signatur) kan kunden hålla transportören ansvarig. Kunden, som avsändaren av returen, måste hantera klagoprocessen. Kunden måste behålla kvittot (officiellt, digitalt) av hens returtransport som innehåller spårningsinformationen.

Transportkostnaden för en returtransport inom bytesperioden och transportkostnaden för en retur för ett fel under garantiperioden (för fel som uppstår efter att kunden har använt produkten), är för kundens räkning. Om det är ett pterkallande inom bytesperioden kommer ROSEFIELD kreditera kunden inom 14 dagar efter mottagandet av den returnerade varan (inget kommer krediteras för kostnaden av returtransporten). Återbetalningen för en returnerad vara kommer ske till det konto som användes av kunden för betalning av varan.

 

7. GARANTI OCH REPARATIONER

ROSEFIELD erbjuder två års garanti från inköpsdatumet. Två års garanti på en ROSEFIELDklocka garanterar kunden att klockan håller lämplig standard för användbarhet, pålitlighet, och hållbarhet. Garantin gäller inte för:

- Varan har blivit skadad på grund av vårdslöshet eller felaktig användning (till exempel om den har blivit tappad eller fått repor) av köparen.
- Skador orsakade av reparationer eller justeringar gjorda av en tredje part utan medgivande av ROSEFIELD.
- Skador orsakade av vatten eller eld (kontakt med vatten bör undvikas).
- Externa förändringar orsakade av normalt användande av varan, såsom färgning av läderarmbandet, repor på boettglaset etc.
- batteribyte, även om inom garantitiden

Om du har frågor angående returer och garanti kan du alltid kontakta ROSEFIELDs supportteam på support@rosefieldwatches.com.

 

8. FORCE MAJEURE

ROSEFIELD skall inte hållas ansvariga för skador eller drabbas av påföljder för att vi inte kunnat fullfölja kontraktet på grund av omständigheter utom vår kontroll. Detta kan till exempel vara ingripande av regeringen, nya eller ändrade lagar och regler, avsaknad av stat, krig, brand, översvämmning, strejk, förbud, begränsningar, sabotage, dålig transport eller dåliga väderförhållanden eller brist i leverans från leverantörer och om företaget är utsatt för någon form av krimnell handling om hindrar aktiviteterna inom företaget.

 

9. PERSONUPPGIFTER

ROSEFIELD följer personuppgiftsreglerna i enlighet med "Wet Bescherming Persoonsgegevens" ("holländska personuppgiftslagen"). Kunden har till exempel alltid möjlighet att se, ändra eller ta bort hens personuppgifter genom att logga in på hens konto på rosefieldwatches.com.

ROSEFIELD kommer lagra uppgifter som har skrivits in av kunden i en mapp. Uppgifterna kommer användas under behandling av kundens order och kommer att lagras så länge det behövs för att kunna hantera potentiella problem relaterat till beställningen. ROSEFIELD garanterar att alla personuppgifter kommer att hanteras varsamt. Kundens personuppgifter kommer inte delas med tredje part förutom om det krävs för att leverera beställningen. ROSEFIELD har tillstånd att använda kundens pesonuppgifter för att maknadsföra produkter mot kunden.

 

10. GÄLLANDE LAGAR

Holländsk lag gäller för alla avtal och juridiska relationer mellan ROSEFIELD och kunden, oavsett vilket land kunder beställer från och oavsett till vilket land bestälningen skickas.

 

11. RABATTKOD

Kampanjer/erbjudanden som använder rabattkoder kan inte kombineras med redan existerande kampanjer/erbjudanden. Exempelvis, rabattkoder kan inte användas på Presentaskar, där en redan existerande rabatt finns. Rabattkoder kan inte användas på en beställning som redan gjorts och kan inte bytas mot pengar eller kredit. För att använda en rabattkod, måste du ange koden innan du gör klart din beställning.

 

-Senast uppdaterad November 2018-