Kraj
Język

 

1. DEFINICJE

Poniższe warunki regulują sprzedaż produktów znajdujących się na stronie internetowej przez naszą firmę:  

ROSEFIELD watches BV
Elandsstraat 44R 
1016 SG 
Amsterdam 
The Netherlands 

Zarejestrowaną w holenderskiej izbie handlowej pod numerem 62124234 posiadającą numer VAT NL8546.67.714.B01.  

Strona internetowa: www.rosefieldwatches.com 
Klient: osoba fizyczna która osiągnęła określony wiek i nie jest bezpośrednio związana z działalnością zawodową lub gospodarczą, z którą ROSEFIELD zawarła umowę.
Zamówienie: umowa między ROSEFIELD a klientem w celu zawarcia sprzedaży jednego lub większej ilości produktów, zaakceptowana przez ROSEFIELD.
Produkt: produkt ROSEFIELD który ROSEFIELD oferuje na sprzedaż na stronie internetowej.

 
2. ZASTOSOWANIE

Prosimy zapoznać się z zasadami i warunkami regulującymi zakup produktów ROSEFIELD na stronie www.rosefieldwatches.com. Zasady i warunki dotyczą wszystkich zamówień złożonych na stronie przez z klientów z całego świata. ROSEFIELD zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w zasadach i warunkach. Jeżeli masz jakieś zapytania dotyczące Zasad i Warunków, skontaktuj się z działem obsługi klienta.


3. ZAMÓWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

3.1. Dostępność usługi

ROSEFIELD oferuje darmową dostawę na całym świecie. Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że:
- masz powyżej 16 lat
- jesteś klientem, a nie profesjonalnym sprzedawcą

3.2. Procedura sprzedaży

W celu dokonania zakupu potrzebne są dane osobiste klienta, które zostaną zachowane w bazie danych, aby zrealizować zamówienie. Dane osobiste podane przez klienta będą traktowane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
Po zatwierdzeniu zamówienia, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). W tym miejscu ROSEFIELD wyraża zgodę na dostarczenie zamówionego produktu. W rezultacie zostaje zawarta umowa zawierająca te zasady i warunki, i jest wiążąca dla obu stron, klienta i ROSEFIELD.
Jeżeli nie otrzymałeś/-aś tej wiadomości, może to być spowodowane tymczasowym problemem z połączeniem lub przez podanie złego adresu e-mailowego. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w przypadku wystąpienia problemów.

3.3. Odrzucenie zamówienia 

ROSEFIELD dokłada wszelkich starań, aby przetworzyć wszystkie składane zamówienia, jak również zastrzega sobie prawa do nie zaakceptowania zamówienia z różnych przyczyn. ROSEFIELD zastrzega sobie także prawo do anulowania umowy, bez obowiązku rekompensaty szkód kupującemu poza zwrotem kwoty otrzymanej od kupującego, w następujących sytuacjach:

- w wyjątkowych okolicznościach po wysłaniu potwierdzenia zamówienia jeżeli produkt nie jest dostępny lub występują braki w magazynie;
- zamówienie zostało zaznaczone przez systemy bezpieczeństwa jako nietypowe lub wskazujące na ryzyko oszustwa;
- mamy podejrzenia, że klient nie ma 16 lat;
- mamy podejrzenia, że klient jest sprzedawcą;
- w przypadku błędu w pisowni, cenie lub innych pomyłek występujących na stronie internetowej;
- dostawa na podany adres jest niemożliwa;
- w przypadku zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą (artykuł 8: ‘Siła Wyższa”).

 

4. CENA I ZAPŁATA

4.1. Zapłata i waluta 

ROSEFIELD allows users to modify the destination country by changing the country flag. If the customer changes the country flag, the currency in which the prices are displayed may vary.

4.2. Podatek VAT;

Wszystkie ceny podane na naszej stronie internetowej są cenami ostatecznymi. Wraz ze wszelkimi podatkami, opłatami i kosztami transportu towaru.

4.3. Cena gwarantowana

Firma ROSEFIELD nie jest zobowiązana do zrealizowania i/lub dostawy zamówienia w przypadku wystąpienia błędu w prezentacji produktu lub sformułowaniu specyfikacji produktu i ii) kupujący miał świadomość, że był to błąd typograficzny lub ii) kupujący miał świadomość, że zważywszy na okoliczności danej sprawy nie byłoby to możliwe, że produkt jest dostępny w danym przedziale cenowym lub jest określony danymi specyfikacjami.

4.4. Metody płatności 

ROSEFIELD oferuje różnorodne metody płatności. Do bezpiecznych metod płatności zaliczamy między innymi: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, Maestro i Paypal.
W przypadku płatności kartą kredytową i debetową, opłata zostanie pobrana online, to znaczy korzystając z bramek płatniczych odpowiednich jednostek finansowych, po zatwierdzeniu, że dane podane przez klienta są prawidłowe.

4.5. Zabezpieczenie płatności 

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony w systemie płatności, ROSEFIELD korzysta z usług bezpiecznych systemów płatności wiodących instytucji finansowych w systemie e-commerce. Dzięki temu wszystkie poufne dane są przekazywane bezpośrednio i w zaszyfrowanym formacie (SSL) do odpowiedniej jednostki finansowej.

4.6. Limit zakupów 

Firma ROSEFIELD nie zezwala na zakup produktów ROSEFIELD w celu ich odsprzedaży. Tym samym nie jest możliwe zamówienie więcej niż 9 produktów na raz. Osoby zainteresowane zakupem większej ilości produktów, niż jest dozwolona, proszeni są o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem support@rosefieldwatches.com, gdzie będą mogli otrzymać pomoc przy realizowaniu zamówienia.

 

5. DOSTAWA

Dostawa produktów zamówionych na naszej stronie internetowej zostanie zrealizowana poprzez usługi pocztowe i ich partnerów na całym świecie.
Aby uniknąć problemów z dostawą (niepoprawny adres, brak osoby w domu itp.) należy poprawnie uzupełnić formularz adresowy.Zaleca się także pozostawienie numeru telefonu kontaktowego w odpowiednim polu.
Po przekazaniu zamówienia dla dostawcy ROSEFIELD wysyła klientowi kod śledzenia umożliwiający w każdym momencie śledzenie zamówienia komputerowo, aż do otrzymania zamówienia.

5.1. Zasady zamówienia

ROSEFIELD dokłada wszelkich starań, aby zamówienie dotarło na czas do określonego miejsca. Klient odpowiada za podanie prawidłowego adresu dostawy; w przypadku wystąpienia problemów z dostawą spowodowanych pomyłką w adresie dostawy (przypisanych klientowi), ROSEFIELD nie odpowiada za (częściową) stratę przesyłki. Jeżeli ROSEFIELD potrzebuje dodatkowych informacji dotyczących adresu zamówienia, firma kontaktuje się z klientem w celu ich uzyskania. Opóźnienie w dostawie może nastąpić jeżeli dodatkowe informacje dotyczące adresu dostawy są wymagane.

Wszystkie zasady dostawy (czas przesyłki, czas dostawy wyrażony w dniach roboczych, dzień przesyłki itp.) podane na stronie internetowej powinny być rozumiane jako szacowane zasady dostawy, a nie jako ostateczne czy gwarantowane zasady dostawy. 

5.2. Uszkodzony/-e, niepełny/-e lub zły/-e produkt/-y

Klient ma obowiązek skontaktować telefonicznie lub drogą e-mailową z zespołem obsługi klienta ROSEFIELD w jak najszybszym czasie (w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia) jeżeli dostarczony produkt jest uszkodzony lub niepełny. Następnie ROSEFIELD zajmie się daną sprawą. Klient ma obowiązek informowania ROSEFIELD o zaistniałej/-ych sytuacji/-ach i czekania na instrukcje zespołu obsługi klienta ROSEFIELD. Klient, który się decyduje na zwrot produktu na własny koszt, bez uprzedniego kontaktowania się z zespołem obsługi klienta i czekaniem na instrukcje od nich, nie może ubiegać się o zwrot kosztów wysyłki od ROSEFIELD (ani obarczać odpowiedzialnością ROSEFIELD za przesyłkę zwrotną która odbyła się bez uprzedniej zgody ROSEFIELD.

W przypadku otrzymania produktu który nie został zamówiony przez klienta, klient ma obowiązek poinformowania ROSEFIELD w jak najszybszym czasie (w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia). Klient ma obowiązek dokonania wysyłki zwrotnej produktu po otrzymaniu instrukcji od ROSEFIELD, a ROSEFIELD poniesie koszty przesyłki i następnie zapewni wysyłkę prawidłowego produktu do klienta.

5.3. Zagubione produkty

Jeżeli zamówienie, które zostało wysłane lub jest wysyłane przez ROSEFIELD zostało zagubione lub jeżeli klient twierdzi, że nie otrzymał zamówienia (pomimo, iż informacje takie jak kod i dane śledzenia / dane dostawcy wskazują inaczej), rozpoczyna się procedura wnoszenia skargi wobec dostawcy i oczekuje się rezultatu zanim nastąpi zwrot pieniędzy czy ponowna wysyłka produktu. Kupujący musi przestrzegać procedury wnoszenia skargi wobec dostawcy. Jeżeli zagubiona przesyłka jest wynikiem pomyłki dostawcy (oraz po ukończeniu procedury wnoszenia skargi wobec dostawcy), ROSEFIELD dokona zwrotu pieniędzy lub ponownie wyśle zamówiony produkt.

Jeżeli wysyłka nie została dostarczona pod adresem dostawy (lub w innym punkcie odbioru) po upływie 14 dni, klient ma obowiązek poinformowania zespół obsługi klienta ROSEFIELD w przeciągu 14 dni, ostatecznie w przeciągu 28 dni od dnia wysyłki.  

 

6. WYMIANY I ZWROTY

Każdy zakup dokonany na stronie www.rosefieldwatches.com może być zwrócony w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny (za wyjątkiem wcześniej podanej przyczyny: w przypadku gdy produkt jest uszkodzony lub niekompletny klient ma obowiązek poinformowania o tym zespół obsługi klienta ROSEFIELD drogą e-mailową i czekania na dalsze instrukcje).

Prawo do zwrotu produktu obowiązuje tylko wtedy, gdy produkt i jego oryginalne opakowanie mogą być zwrócone w takim samym stanie w jakim zostały otrzymane. Klient może tylko rozpakować i/lub skorzystać z produktu po to tylko, aby stwierdzić, czy chce zachować produkt

. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wysyłkę zwrotną zamówienia oraz ponosi ryzyko związane z wysyłką zwrotną. ROSEFIELD zaleca swoim klientom wysyłkę produktu bezpieczną metodą w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Jeżeli zabezpieczona wysyłka zwrotna zostanie zagubiona, zniszczona lub jeżeli odbiór wysyłki zwrotnej został odrzucony (na przykład w przypadku gdy dostawca nie ma ważnego podpisu), klient ma możliwość żądania, aby dostawca poniósł odpowiedzialność. Klient będący nadawcą wysyłki zwrotnej ma obowiązek rozpoczęcia procedury wnoszenia skargi związanej z jakimkolwiek problemem który może zaistnieć w związku z wysyłką zwrotną. Klient musi zachować pokwitowanie(oficjalne, cyfrowe) dotyczące jego wysyłki zwrotnej zawierające opcje śledzenia przesyłki.

Koszty wysyłki za wysyłkę zwrotną dokonaną w okresie próbnym oraz koszty wysyłki za wysyłkę zwrotną związaną ze złożeniem prośby o gwarancję lub naprawę (za wady które wystąpiły po tym jak klient zaczął korzystać z produktu) są ponoszone przez klienta. W przypadku cofnięcia zamówienia przez klienta w okresie próbnym ROSEFIELD zwróci pieniądze klientowi w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej (zwrot pieniędzy nie obowiązuje kosztów wysyłki zwrotnej). Zwrot pieniędzy będący rezultatem zwrotu produktu zostanie dokonany na konto z którego klient dokonał opłaty.

 

7. GWARANCJA I NAPRAWA

ROSEDIELD oferuje dwuletnią gwarancję zaczynającą się od daty zakupu. Dwuletnia gwarancja na zegarek ROSEFIELD zapewnia klientowi, że produkt spełnia normy użytkowania, wiarygodności i wytrzymałości. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń w wyniku nieuwagi lub nieodpowiedniego używania takich jak drapanie, obijanie i upadek;
- wady lub uszkodzenia spowodowanych nieuzasadnioną naprawą lub modyfikacją wykonaną przez poprzednią osobę bez uprzedniej zgody ze strony ROSEFIELD;
- zmian estetycznych wynikających z normalnego użytkowania, niszczenia i starzenia się (na przykład zmiana kolory paska, zadrapania na kopercie i/lub szkiełku oraz zdrapywanie się powłoki koperty);
- wymiany baterii, także w czasie trwania gwarancji.

W przypadku wystąpienia pytań dotyczących zwrotów i gwarancji klient może skontaktować się z zespołem obsługi klienta ROSEFIELD pod adresem support@rosefieldwatches.com.

 

8. SIŁY WYŻSZE

ROSEFIELD jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenia i inne kary w okolicznościach będących poza naszą kontrolą, takie jak przeszkody, utrudnienia czy opóźnienia. Do takich czynników zalicza się interwencję rządową, nowe / zmienione przepisy prawne, brak gwarancji państwowej, wojna, pożar, powódź, protesty pracownicze, zakazy, restrykcje, sabotaż, słaba dostępność transportowa lub złe warunki pogodowe, lub brak dostawy od dostawców oraz gdy spółka jest zagrożona działalnością przestępczą, co wpływa na działalność firmy.

 

9. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

ROSEFIELD przestrzega przepisów o ochronie prywatności zgodnie z zapisem w holenderskiej ustawie o ochronie danych osobowych (the Wet Bescherming Persoonsgegevens). Klient ma zawsze możliwość sprawdzenia, zmiany czy usunięcia swoich danych osobowych po zalogowaniu się na swoje konto na rosefieldwacthes.com.

ROSEFIELD przechowuje dane podane przez klienta w pliku. Dane używane są w celu realizacji zamówienia klienta i są przechowywane tak długo jak jest to wymagane w przypadku konieczności rozwiązania problemów związanych z zamówieniem. ROSEFIELD zapewnia, że wszystkie dane osobowe są traktowane z ostrożnością. Dane osobowe klienta nie są podawane osobie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji, gdzie koniecznym jest realizacja zamówienia lub naprawa. ROSEFIELD ma prawo do korzystania z danych osobowych klienta w celu reklamowania produktów klientowi.

 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Holenderskie prawo ma zastosowanie we wszystkich umowach i stosunkach prawnych pomiędzy ROSEFIELD a klientem, bez względu na kraj w którym klient składa zamówienie i bez względu na kraj do którego zamówienie będzie wysłane.

 

-Ostatnia aktualizacja marzec 2015-