Země
Jazyk

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Následující podmínky regulují prodej výrobků uvedených na této webové stránce naší společností: 

ROSEFIELD watches BV
Elandsstraat 44R
1016 SG 
Amsterdam 
The Netherlands 

Registrováno v nizozemské obchodní komoře pod číslem 62124234 a s číslem plátce DPH NL8546.67.714.B01. 

Webové stránky: www.rosefieldwatches.com 
Zákazník: fyzická osoba, která je plnoletá, a která nejedná v rámci výkonu povolání nebo vedení podniku, s nímž Rosefield uzavírá dohodu.
Objednávka: dohoda mezi ROSEFIELDem a zákazníkem o zhotovení dodávky jednoho nebo více výrobků, kterou ROSEFIELD přijal.
Výrobek: výrobek ROSEFIELDu, který ROSEFIELD nabízí na internetových stránkách k prodeji.

 
2.  APLIKOVATELNOST

Níže vás vyzýváme k přezkoumání podmínek, které regulují nákup výrobků ROSEFIELD přes www.rosefieldwatches.com. Tyto podmínky se vztahují na všechny objednávky na webových stránkách a pro zákazníky po celém světě. ROSEFIELD si vyhrazuje právo čas od času tyto podmínky aktualizovat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se Všeobecných obchodních podmínek, prosíme, kontaktujte naše zákaznické centrum.


3. OBJEDNÁVKY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

3.1.  Dostupnost služeb

ROSEFIELD nabízí dopravu po celém světě zdarma. Před potvrzením objednávky na našich webových stránkách se ujistěte, že jste:
-  starší 16 let
-  spotřebitel, nikoli profesionální prodejce

3.2.  Postup při nákupu

Pro úspěšné provedení nákupu budou požadovány osobní údaje zákazníka, které budou zařazeny v naší databázi, aby bylo možné zpracování objednávky. S osobními údaji poskytnutými zákazníky bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Při odeslání objednávky vám zašleme potvrzující e-mail, že vaše objednávka byla přijata ("potvrzení objednávky"). V tomto okamžiku ROSEFIELD přijal objednávku a zavázal se dodat objednaný výrobek. Důsledkem toho vzniká závazná smlouva mezi ROSEFIELDem a zákazníkem, obsahující tyto všeobecné podmínky.
Pokud neobdržíte tento e-mail, důvodem může být dočasný problém komunikace v síti, nebo chyba v zadané e-mailové adrese. V obou případech ROSEFIELD radí, aby zákazníci kontaktovali naši zákaznickou podporu.

3.3.  Odmítnutí objednávky 

I přesto že vynakládáme veškeré prostředky na zpracování všech objednávek, ROSEFIELD si vyhrazuje právo neakceptovat vaši objednávku, a to z jakéhokoli důvodu. ROSEFIELD si také vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech, a to bez povinnosti nahradit kupujícímu jakékoli náklady než částku, kterou obdržel od kupujícího:

- za mimořádných okolností, kdy výrobek není k dispozici nebo není skladem poté, co jsme vám poslali potvrzení objednávky
- vaše objednávka je naším bezpečnostním systémem označena jako neobvyklá objednávka, nebo objednávka podléhající podvodu;
- máme-li důvod se domnívat, že zákazník je mladší 16 let;
- máme-li důvod se domnívat, že zákazník je prodejce;
- v případě pravopisné chyby, cenových nebo jiných chyb či omylů v informacích o webových stránkách;
- nemohli jsme objednávku doručit na vámi uvedenou adresu;
- v důsledku události která byla mimo naši kontrolu (viz článek 8: "vyšší moci".)

 

4.  CENY A PLATBY

4.1. Platba a měna 

ROSEFIELD umožnuje uživatelům změnit cílovou zemi tím, že změní vlajku. Tím, že zákazní změní vlajku země, se změní i měna, ve které je uvedena cena výrobku.

4.2. Daň z přidané hodnoty (DPH) 

Všechny ceny uvedené na našem webu jsou konečné. Zahrnují všechny daně, clo a náklady spojené s dopravou zboží.

4.3. Garance ceny 

ROSEFIELD  není povinen plnit či doručit objednávku v případě chyby v prezentaci výrobku, nebo chyby ve znění specifikace produktu, pokud i) mělo být kupujícímu jasné, že se jedná o typografickou chybu (tzv. překlep), nebo ii) v případě, že zákazníkovi mělo být jasné, že za daných okolností by nebylo rozumné očekávat, že produkt bude k dispozici za prezentovanou cenu nebo s prezentovanými specifikacemi.

4.4. Způsoby platby 

ROSEFIELD nabízí širokou škálu způsobů plateb. Mezi naše bezpečné způsoby platby mimo jiné patří: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, Maestro a Paypal. Pro veškeré platby, jak kreditní tak debetní, bude platba provedena online - jinými slovy, v reálném čase prostřednictvím platební brány příslušného finančního subjektu, jakmile bude potvrzeno, že údaje zaslané zákazníkem jsou správné.

4.5. Bezpečná platba 

S cílem nabídnout maximální bezpečnost v platebním systému ROSEFIELD využívá zabezpečený platební systém předních finančních subjektů v oblasti internetového obchodnictví. Veškerá důvěrná data jsou tedy přenesena v šifrovaném formátu (SSL) odpovídajícímu finančnímu subjektu.

4.6. Limit nákupu 

ROSEFIELD nedovoluje nákup výrobků ROSEFIELD pro další prodej. Proto není možné objednat více než 9 kusů najednou. Zákazníky, jejichž nákup přesahuje toto množství tímto žádáme, aby kontaktovali náš zákaznický servis na support@rosefieldwatches.com, kde vám pomůžeme při zhotovení vámi požadovaného nákupu.

 

5.  DOPRAVA

Doprava položek zakoupených na našich webových stránkách bude provedena skrze poštovní službu a jejich partnery po celém světě. Aby se předešlo jakýmkoli problémům s dodáním (nesprávná adresa, nikdo doma, atd.), je nutné vyplnit formulář s osobními údaji správně, a je vhodné zanechat i telefonní číslo. Jakmile je objednávka předána dopravci, ROSEFIELD zašle kupujícímu kód, s nímž je možné sledovat stav objednávky ze svého počítače až do konečného přijetí.

5.1.  Dodací podmínky

ROSEFIELD se vynasnaží, aby objednávka dorazila adresátovi během očekávaných dodacích podmínek. Zákazník nese odpovědnost za správnost zadané adresy. V případě, že nastane problém s objednávkou v důsledku chyby v doručovací adrese (která může být přisuzována zákazníkovi), ROSEFIELD nenese odpovědnost za (částečnou) ztrátu zásilky. V případě, že ROSEFIELD potřebuje dodatečné informace ohledně doručovací adresy, zákazník může být kontaktován aby dodatečné informace poskytl.

V případě chybějících informací může dojít ke zpoždění v doručení zásilky. Veškeré uvedené dodací podmínky (dny dodání, doba dodání v pracovní dny, datum odeslání atd.) na webových stránkách by měly být vnímány jako odhad, a neměly by být chápány jako konečné, nebo garantované dodací podmínky. 

5.2.  Poškozené, nekompletní, či chybné výrobky

V případě, že výrobek byl zákazníkovi doručen v poškozeném nebo nekompletním stavu, musí zákazník co nejdříve informovat zákaznické centrum ROSEFIELDu (pokud možno do 24 hodin od obdržení zásilky) buď telefonicky, nebo na e-mail. ROSEFIELD následně celou záležitost prošetří. Zákazník je povinen informovat ROSEFIELD o předem zmíněné situaci a vyčkat dalších instrukcí od zákaznického centra ROSEFIELDu. Zákazník, který v dané situaci vrátí výrobek na vlastní náklady, aniž by kontaktoval a čekal na pokyny zákaznického centra ROSEFIELDu, nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil na vrácení produktu (stejně tak není ROSEFIELD zodpovědný za vrácení zásilky, ke které došlo bez předchozího souhlasu ROSEFIELDu).

V případě, že zákazník obdrží výrobek který si neobjednal, kupující musí informovat ROSEFIELD co nejdříve je to možné (pokud možno do 24 hodin od obdržení zásilky). Zákazník se musí postarat o vrácení zásilky takového výrobku poté, co obdrží zpětné pokyny od ROSEFIELDu, který ponese náklady na tuto zásilku a následně zajistí zaslání správného výrobku zákazníkovi.

5.3. Chybějící položky

V případě, že se objednávka zaslaná zákazníkovi ROSEFIELDem ztratí, nebo v případě, že zákazník tvrdí, že on/a objednávku neobdržel/a (navzdory informaci o potvrzení o doručení od dopravce), bude zahájena stížnost k dopravci a refundace nebude provedena, dokud se stížnost nevyřeší. Zákazník musí plně spolupracovat s reklamačním řádem dopravce. V případě, že se balíček ztratil v důsledku pochybení dopravce (a po skončení reklamačního řízení dopravce), ROSEFIELD buď zákazníkovi vrátí peníze, nebo se pokusí znovu zaslat daný produkt.

V případě, že zásilka nebyla doručena do 14-ti dnů, má zákazník povinnost o tom informovat zákaznické centrum ROSEFIELDu během 14-ti dnů (tzn. do 28 dnů od data odeslání). 

 

6.  VÝMĚNY A REKLAMACE

Jakýkoli nákup uskutečněný skrz stránku www.rosefieldwatches.com může být vrácen do 14-ti dnů od obdržení zásilky bez uvedení důvodů (berte prosím v potaz, že pokud je výrobek poničený či nekompletní, zákazník má povinnost o tomto e-mailem informovat zákaznické centrum ROSEFIELDu a vyčkávat na další instrukce).

Právo vrátit výrobek platí pouze tehdy, je-li výrobek v originálním balení a ve stejném stavu, v jakém byl přijat. Zákazníkovi je povoleno rozbalit a použít daný výrobek pouze do té míry, aby byl schopen posoudit, zda-li si ho bude nechávat.

Kupující je zodpovědný za vrácení zásilky a nese veškerá rizika související s jejím návratem. ROSEFIELD doporučuje zákazníkům, aby zásilku před odesláním pojistili a odeslali ji v zabezpečeném obalu. V případě, že se pojištěná zásilka ztratí, poškodí, nebo je odmítnuta (např. v případě neplatného podpisu na zásilce), zákazník má právo držet dopravce odpovědným. Zákazník, jakožto odesílatel vracené zásilky, musí započít reklamační řízení v případě jakékoli záležitosti týkající se vracené zásilky. Zákazník musí uchovat oficiální (digitální) účtenku o své zásilce obsahující informace o sledování.

Náklady na vrácení zásilky ve zkušební době, a náklady na opravu výrobku poškozeného používáním jsou odpovědností zákazníka. V případě vrácení zboží během zkušební doby bude zákazník refundován během 14-ti dnů (do vrácené částky se nepočítají náklady na vrácení zásilky). Jakákoli částka bude zákazníkovi vrácena na účet, z něhož zákazník zaplatil původní objednávku.

 

7.  ZÁRUKA A OPRAVY

ROSEFIELD nabízí záruku dva roky od data zakoupení. Dvouletá záruka hodinek ROSEFIELD garantuje zákazníkovi, že výrobek splňuje normy použitelnosti, spolehlivosti a odolnosti. Záruka se nevztahuje na:

- poškození vzniklé nepozorností nebo nesprávným zacházením, jako např. poškrábáním, skákáním, nebo pádem
- selhání či poškození způsobené neoprávněnou opravou nebo modifikací provedenou třetí stranou bez předchozího písemného povolení ROSEFIELDu
- selhání či poškození způsobené ohněm nebo vodou (je třeba se vyhnout veškerému kontaktu s vodou)
- estetické změny které se vyskytují během normálního nošení, opotřebení a stárnutí (např. změna barvy řemínku, poškrábané pouzdro a/nebo krystalky a odlupování pokovovaného pouzdra)
- náhradní baterie, a to i během záruční doby

V případě dotazů týkajících se záruky a vracení se laskavě obraťte na naše zákaznické centrum ROSEFIELDu skrz support@rosefieldwatches.com.

 

8. FORCE MAJEURE - VYŠŠÍ MOC

ROSEFIELD je zproštěný od odpovědnosti za škodu a jiné poplatky za situace, kdy bylo plnění smlouvy zabráněno či zpožděno okolnostmi, které byly mimo naši kontrolu. Za takový faktor se považuje vládní intervence, nové či změněné právní předpisy, válka, požár, povodně, narušení práce, zákazy, omezení, sabotáž, špatná doprava nebo počasí, nebo špatná dodávka od dodavatelů.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROSEFIELD splňuje předpisy o ochraně osobních údajů, jak je zaznamenáno ve “Wet Bescherming Persoonsgegevens” (“Nizozemský zákon o ochraně osobních údajů“). Zákazník má vždy možnost vidět, změnit, nebo odstranit své osobní údaje tak, že se přihlásí na svůj účet na rosefieldwatches.com.

ROSEFIELD ukládá data zadaná zákazníkem do složky. Tato data budou použita pro splnění zákazníkovy objednávky, a budou uchována tak dlouho, jak je nezbytné za účelem vyhotovení objednávky. ROSEFIELD zaručuje, že s veškerými osobními údaji bude zacházet opatrně. Osobní údaje zákazníků nebudou sdíleny se třetí stranou, s výjimkou pro účely plnění objednávky či opravy. ROSEFIELD má dovoleno používat údaje zákazníků pro propagaci svých výrobků.

 

10. SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY

Nizozemské právo zaštiťuje veškeré dohody a právní vztahy mezi ROSEFIELDem a zákazníky, bez ohledu na zemi, ze které zákazník učinil objednávku a bez ohledu na zemi, do které budou výrobky zaslány.

 

-Naposledy aktualizováno v březnu 2015-